José Dafonte Varela

José Dafonte Varela

Grupo Popular: Alcalde-Presidente

José Manuel Castiñeiras Sánchez

José Manuel Castiñeiras Sánchez

Grupo Popular: Concelleiro de Obras, Servizo e Vías

Josefina Suárez López

Josefina Suárez López

Grupo Popular: Concelleira de Servizos Sociais, Xestión e Urbanismo

José Liste Calviño

José Liste Calviño

Grupo Popular: Concelleiro de Cultura, Educación e Atención a veciñanza

Manuel Pereiro Muíño

Manuel Pereiro Muíño

Grupo Popular: Concelleiro de Deporte e Xuventude

Rosa María Landeira Ramas-Ríos

Rosa María Landeira Ramas-Ríos

Grupo Popular: Concelleira de Muller e Igualdade e Promoción Económica

Emilio Varela Ruanova

Emilio Varela Ruanova

Grupo Popular: Concelleiro de Medio Ambiente e Festexos

Antonio Eugenio Lamas Pazos

Antonio Eugenio Lamas Pazos

Grupo Popular: Concelleiro de Medio Rural, Agricultura e Gandeiría

Beatriz Dominguez Siaba

Beatriz Dominguez Siaba

Grupo Socialista

Jorge Noya Pereiro

Jorge Noya Pereiro

Grupo Socialista

Martín Rey Leis

Martín Rey Leis

Bloque Nacionalista Galego